Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Veibri külas Nurme põik liikluspinna kehtetuks tunnistamine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime kehtetuks tunnistamise eelnõu ning selle asendiplaani. Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 6. novembrini 2020.

Luunja Vallavalitsuse 31.12.2003 määrusega nr 278M määrati Andrese maaüksuse detailplaneeringus kavandatud tänavatele nimed ning ruumikujud. Luunja Vallavalitsuse 28.09.2016 määrusega nr 285 on muudetud 31.12.2003 määruse nr 278M punktis 1 määratud tänavanimesid Nurme tee põik ja Lillevälja tee põik ning määratud uuteks tänavanimedeks Nurme põik ja Lillevälja põik. Nurme põik on planeeringute järgi kavandatud ühendusteeks Nurme tee ja Lillevälja tee vahel. Nurme põik tänavat senini täies ulatuses välja ehitatud ei ole. Samuti puudub vajadus Nurme põik liikluspinna järgi maaüksusi ja hooneid adresseerida. Eeltoodut arvesse võttes on mõistlik Nurme põik liikluspind kehtetuks tunnistada.

Eelnõu

Asendiplaan