8.08.19

Kohanime määramise eelteade

Luunja Vallavolikogu 27.10.2016. a otsuse nr 78 „Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine" alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale (Pos 7) määrata kohanime Mäe tee.