27.01.20

Kohanime määramise eelteade

Luunja Vallavalitsuse 6.11.2019 otsuse nr 359 „Rõõmu külas Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine" alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Rõõmu külas Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale (Pos 6) määrata kohanime Kingu tee.