Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Pilka külas Metsatuka tee kohanime määramine

 

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavolikogu 15.05.2008 otsusega nr 7-8.3 kehtestatud Metsatuka maaüksuse detailplaneeringu alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Pilka külas planeeringus kavandatud liikluspinnale (Pos 19) määrata kohanimeks Metsatuka tee.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 16. aprillini 2021.

Eelnõu

Lisa 1