Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Muri külas Väljaotsa tee ja Väljaotsa põik kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 10-4.5 on kehtestatud Väljaotsa maaüksuse detailplaneering. Laekunud avalduse alusel kavandab Luunja Vallavalitsus määrata Muri külas detailplaneeringus kavandatud liikluspindadele kohanimedeks Väljaotsa tee ja Väljaotsa põik.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 24. septembrini 2021.

Eelnõu

Lisa 1. Väljaotsa tee ja Väljaotsa põik asendiplaan (Maa-ameti kaardil)

Väljaotsa DP adresseerimise kava