Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Lohkva külas Aiandi tee liikluspinna ruumikuju muutmine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime muutmise eelnõu ning selle asendiplaani. Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 6. novembrini 2020.

Luunja Vallavalitsuse 12.06.2008 määrusega nr 191 määrati Luunja valla kohalike teede nimekirjas märgitud teele nr 4320078 nimetuseks Aiandi tee ning liikluspinna ruumikuju. Luunja Vallavalitsus teavitas 22.09.2020 kirja teel Aiandi tee ääres olevate maaüksuste omanikke Aiandi tee liikluspinna ruumikuju muutmise kavatsusest. Ruumikuju muutmine on vajalik selleks, et säilitada Aiandi tee liikluspinna ääres asuvate maaüksuste, sealhulgas hoonete olemasolevaid koha-aadresse (numeratsiooni). Aiandi teel asetsevad nii paaritud kui ka paarisnumbrid ühel pool liikluspinda, mistõttu ei vasta Aiandi tee liikluspinnajärgsed aadressinumbrid õigusaktides sätestatud nõuetele. Aiandi tee aadressiandmeid (sh numeratsiooni) pole vaja korrastada, kui muuta Aiandi tee liikluspinna ruumikuju. 

Eelnõu

Asendiplaan