Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 10-4.6 kehtestatud Perve maaüksuse detailplaneeringu alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Kikaste külas detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale (Pos 21) määrata kohanimed Jõehaldja tee ja Jõehaldja põik.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 15. märtsini 2021.