« Tagasi

Luunja Vallavolikogu oktoobrikuu istung toimub 27.10 algusega kell 15.00

Luunja Vallavolikogu oktoobrikuu istung toimub 27.10.2022 algusega kell 15:00 Luunja vallamajas ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungi päevakorras:

1. Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Evelin Karjus
2. Luunja Vallavolikogu 29.04.2021 määruse nr 7 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine; ettekandja Kairit Pahk
3. Luunja Vallavolikogu määruse „Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord" vastuvõtmine; ettekandja Marko Jaeger
4. Volikogu ja vallavalisuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord; ettekandja Marko Jaeger
5. Info

Istungi materjalid: 27.10.2022 istungi päevakorra materjalid