« Tagasi

Luunja Vallavolikogu novembrikuu istung toimub 30.11.2022 algusega kell 13

Luunja Vallavolikogu novembrikuu istung toimub 30.11.2022 algusega kell 13 Luunja vallamajas ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungi päevakorras:

  1. Tartumaa Arengustrateegia 2040 tutvustus/esimene lugemine; ettekandja Tartumaa Omavalitsuste Liit
  2. Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine; ettekandja Evelin Karjus
  3. Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Evelin Karjus
  4. Luunja Vallavolikogu 27.01.2022 otsuse nr 1 „Projekti „Kavastu küla veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" omafinantseeringu garanteerimine" muutmine; ettekandja Aivo Paabo
  5. Põvvatu-Luunja kergliiklustee L12 kinnisasja omandamine; ettekandja Aivo Paabo
  6. Põvvatu-Luunja kergliiklustee L13 kinnisasja omandamine; ettekandja Aivo Paabo
  7. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks; ettekandja Aare Anderson
  8. Info

Istungi materjalid: Luunja Vallavolikogu 30.11.2022 istungi päevakord