« Tagasi

Luunja Vallavolikogu 25.11.2021 istung

Luunja Vallavolikogu istung toimub 25. novembril 2021 kell 15.00. Istung viiakse läbi Luunja vallamajas ning avalik ülekanne toimub Microsoft Teams-i vahendusel. Viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungi päevakorras:

1. Vallavalitsuse liikmete arvu, koosseisu, struktuuri ja tasude kinnitamine (ettekanne Kaire Vahejõe); 
2. Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord (ettekanne Kaire Vahejõe); 
3. Luunja valla esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu juurde (ettekanne Kaire Vahejõe); 
4. Luunja Vallavolikogu töökorra kinnitamine (ettekanne Kaire Vahejõe).

Päevakorra punktide eelnõud on kättesaadavad dokumendiregistrist (vajuta siia).