« Tagasi

Luunja Vallavolikogu 28.04.2022 istung

Istungist toimub avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel. Viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungid on ka järelevaadatavad SIIN.

Istungi päevakorras:

  1. Ülevaade kultuuripealinn Tartu 2024 plaanidest ja tegevustest (SA Tartu 2024 esindajad);
  2. Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine (ettekandja Evelin Karjus).
  3. Sirgu külas Toominga maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine (ettekandja Evelin Karjus).
  4. Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine (ettekandja Evelin Karjus).
  5. Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (ettekandja Evelin Karjus).
  6. Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (ettekandja Evelin Karjus).
  7. Luunja Vallavolikogu määruse "Avaliku ürituse korraldamise kord" esimene lugemine (ettekandja Marko Jaeger).
  8. Luunja Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (ettekandja Kaire Vahejõe);
  9. Luunja Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikmete nimekirja kinnitamine (ettekandja komisjoni esimees);
  10. Info.

Eelnõud ja materjalid on kättesaaadavad siit.