« Tagasi

Luunja Vallavolikogu 17.11.2021 istung

Istungi päevakorras: 

1. Luunja Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja töövaldkondade määramine (ettekandja Kaire Vahejõe);

2. Luunja Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine:

  • majanduskomisjoni esimees ja aseesimees (ettekandja Kaire Vahejõe);
  • planeeringu- ja keskkonnakomisjoni esimees ja aseesimees (ettekandja Kaire Vahejõe);
  • terviseedenduse- ja sotsiaalkomisjoni esimees ja aseesimees (ettekandja Kaire Vahejõe);
  • haridus- ja kultuurikomisjoni esimees ja aseesimees (ettekandja Kaire Vahejõe);
  • revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees (ettekandja Kaire Vahejõe);

3. komisjonide liikmete nimekirjade kinnitamine (ettekandjateks komisjonide esimehed);

4. Luunja Vallavolikogu esindaja nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule (ettekandja Kaire Vahejõe);

5. Luunja Vallavolikogu esindaja nimetamine Luunja Keskkooli hoolekogusse (ettekandja Kaire Vahejõe);

6. vallavanema valimine (ettekandja Kaire Vahejõe).

Päevakorra punktide eelnõud on kättesaadavad dokumendiregistrist (vajuta siia)