Üldplaneeringu menetluse teated

« Tagasi

Luunja valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Luunja valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

18. septembril 2023 kell 17:00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses,

19. septembril 2023 kell 12:00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

 

Lisainfo:

Eddy Märtin

eddy.martin@luunja.ee

Tel +372 51991901