Üldplaneeringu menetluse teated

Täname kõiki, kes Luunja valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid. Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti on korrigeeritud ja täiendatud.

Luunja valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Täname kõiki, kes Luunja valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid. Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti on korrigeeritud ja täiendatud.

Palume ettepanekud esitada hiljemalt 02.08.2021 e-posti aadressile vald@luunja.ee.
Luunja Vallavolikogu algatas 27.06.2019  otsusega nr 39  Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Luunja valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. Üldplaneeringu ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 04. juulist 2019. a Luunja valla veebilehel www.luunja.ee ning Luunja Vallavalitsuses aadressil Puiestee tn...

Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Luunja Vallavolikogu algatas 27.06.2019  otsusega nr 39  Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Luunja...