Üldplaneeringu menetluse teated

« Tagasi

Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Luunja Vallavolikogu algatas 27.06.2019 otsusega nr 39 Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Luunja valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. Üldplaneeringu ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 04. juulist 2019. a Luunja valla veebilehel www.luunja.ee ning Luunja Vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald tööpäeviti kell 9.00-16.00.