Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/349 Pilka külas Allika maaüksuse detailplaneeringu. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses.

Pilka külas Allika maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/349 Pilka külas Allika maaüksuse detailplaneeringu. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses.

Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/351 Muri külas Astra maaüksuse detailplaneeringu. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses.

Muri külas Astra maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/351 Muri külas Astra maaüksuse detailplaneeringu. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses.

Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/348 Kabina külas Kruusakivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise.

Kabina külas Kruusakivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/348 Kabina külas Kruusakivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise.

Luunja Vallavalitsus lõpetas 18.10.2023 korraldusega nr 2-4/332 Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil.

Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 18.10.2023 korraldusega nr 2-4/332 Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil.

Ajavahemikus 30.10 - 22.11.2023 on võimalik igal, vähemalt 16-aastasel Luunja valla elanikul anda oma hääl talle meeldivaima ettepaneku kasuks.

Kaasava eelarve hääletusvoor on alanud!

Ajavahemikus 30.10 - 22.11.2023 on võimalik igal, vähemalt 16-aastasel Luunja valla elanikul anda oma hääl talle meeldivaima ettepaneku kasuks.

Kaasava eelarve hindamiskomisjoni otsusega suunatakse hääletusele kaks ettepanekut, mille vahel selgitatakse välja järgmisel aastal rahastatav projekt.

Kaasava eelarve hääletusele suunatakse kaks ettepanekut

Kaasava eelarve hindamiskomisjoni otsusega suunatakse hääletusele kaks ettepanekut, mille vahel selgitatakse välja järgmisel aastal rahastatav projekt.

Käimas on tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU 2023! Kutsume märkama tegusaid ühendusi ja vabatahtlikke enda ümber!

Käimas on tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU 2023!

Käimas on tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU 2023! Kutsume märkama tegusaid ühendusi ja vabatahtlikke enda ümber!

Luunja Vallavalitsus lõpetas 18.10.2023 korraldusega nr 2-4/332 Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil.

Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 18.10.2023 korraldusega nr 2-4/332 Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil.

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu oktoobrikuu istung toimub 26. oktoobril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Loe värsket valla infolehte

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Projekti teostamise ajavahemik on 13.12.2022 kuni 30.11.2024. Projekteerimistöödega alustati juba aasta alguses ja tänaseks on valminud nii torustike, kui ka reoveepuhasti projektid, ning neile on väljastatud ehitusload. Tänaseks on töövõtja juba alustanud uue reoveepuhasti rajamisega.

Kavastu küla veemajandusprojektist

Projekti teostamise ajavahemik on 13.12.2022 kuni 30.11.2024. Projekteerimistöödega alustati juba aasta alguses ja tänaseks on valminud nii torustike, kui ka reoveepuhasti projektid, ning neile on väljastatud ehitusload. Tänaseks on töövõtja juba alustanud uue reoveepuhasti rajamisega.

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada, et alates 01.11.2023 muutuvad osade bussiliinide sõiduplaanid.

Muudatused bussiliikluses alates 01.11.2023

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada, et alates 01.11.2023 muutuvad osade bussiliinide sõiduplaanid.

Luunja Vallavolikogu 28.09.2023 otsusega nr 1-3/26 muudeti Luunja Vallavolikogu 27.05.2021 otsust nr 32.

Lohkva külas Ratasvälja tee 1 (endine Aia) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade uuendamine

Luunja Vallavolikogu 28.09.2023 otsusega nr 1-3/26 muudeti Luunja Vallavolikogu 27.05.2021 otsust nr 32.

Luunja Vallavolikogu võttis 28.09.2023 otsusega nr 1-3/25 vastu Sirgu külas asuva Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu.

Sirgu küla Kasepõllu maaüksuse (43201:002:0038) detailplaneeringu avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu võttis 28.09.2023 otsusega nr 1-3/25 vastu Sirgu külas asuva Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu.

Luunja Vallavolikogu võttis 28.09.2023 otsusega nr 1-3/27 vastu Veibri külas asuva Väike-Emajõe maaüksuse detailplaneeringu.

Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu võttis 28.09.2023 otsusega nr 1-3/27 vastu Veibri külas asuva Väike-Emajõe maaüksuse detailplaneeringu.

Luunja Vallavalitsus lõpetas 04.10.2023 korraldusega nr 2-4/310 Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise kinnistu omanike soovil.

Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 04.10.2023 korraldusega nr 2-4/310 Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise kinnistu omanike soovil.

Luunja Vallavalitsus lõpetas 04.10.2023 korraldusega nr 2-4/311 Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil.

Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 04.10.2023 korraldusega nr 2-4/311 Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil.

Tutvu Luunja valla eelarvestrateegiaga aastateks 2024 - 2027

28.09.2023 kinnitas Luunja Vallavolikogu eearvestrateegia 2024-2027

Tutvu Luunja valla eelarvestrateegiaga aastateks 2024 - 2027

Ühesuunaliseks muutub Uus tn lõigus Midrimaa lasteaed-Puiestee tn. Kahesuunaliseks muutub liiklus Puiestee tänava alguses lõigus Uus tänava ristimik-Puiestee tänav 1.

Luunja alevikus muutub alates 16.10.2023 liikluskorraldus

Ühesuunaliseks muutub Uus tn lõigus Midrimaa lasteaed-Puiestee tn. Kahesuunaliseks muutub liiklus Puiestee tänava alguses lõigus Uus tänava ristimik-Puiestee tänav 1.

Luunja Vallavalitsus lõpetas 27.09.2023 korraldusega nr 2-4/302 Pilka külas Tammetõru maaüksuse detailplaneeringu.

Pilka külas Tammetõru maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 27.09.2023 korraldusega nr 2-4/302 Pilka külas Tammetõru maaüksuse detailplaneeringu.