Teisipäeval, 27. septembril kell 17 toimub vallamaja saalis Luunja valla eelarvestrateegia eelnõule esitatud muudatusettepanekute arutelu.

Eelarvestrateegia eelnõule esitatud ettepanekute arutelu

Teisipäeval, 27. septembril kell 17 toimub vallamaja saalis Luunja valla eelarvestrateegia eelnõule esitatud muudatusettepanekute arutelu.

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu istung toimub 29. septembril kell 15.00

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Reedel, 23. septembril kell 9 avatakse põhjalikult ümberehitatud Luunja staadion, mis on Tartust lõuna suunal esimene suurem ja tänapäevaseid võimalusi pakkuv sportimis- ja vaba aja veetmise võimalustega kompleks.

Luunja staadion avatakse meeleoluka spordipäevaga

Reedel, 23. septembril kell 9 avatakse põhjalikult ümberehitatud Luunja staadion, mis on Tartust lõuna suunal esimene suurem ja tänapäevaseid võimalusi pakkuv sportimis- ja vaba aja veetmise võimalustega kompleks.

Palume koolitusest huvitatutel endast märku anda e-posti teel aadressil kairit.pahk@luunja.ee.

Projekt „kogukonnatugiisikute koolitus ja praktika"

Palume koolitusest huvitatutel endast märku anda e-posti teel aadressil kairit.pahk@luunja.ee.

Luunja vald on alates 2018 aastast kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et selgitada välja haridusest ja tööturult eemale jäänud noored, sooviga olla neile nende unistuste elluviimisel toeks. Julgustame igaüht teist meie poole pöörduma ja nõu küsima.

Julgustame piirkondlikke noori oma eesmärkide poole pürgima

Luunja vald on alates 2018 aastast kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et selgitada välja haridusest ja tööturult eemale jäänud noored, sooviga olla neile nende unistuste elluviimisel toeks. Julgustame igaüht teist meie poole pöörduma ja nõu küsima.

Tee ehitustööde tõttu on Veibri tee 19. ja 20. septembril kell 9 - 17 suletud.

Tee ehitustööde tõttu on Veibri tee 19. ja 20. septembril kell 9 - 17 suletud.

Tee ehitustööde tõttu on Veibri tee 19. ja 20. septembril kell 9 - 17 suletud.

Kandideerimissoovist anna teada hiljemalt 28. septembriks 2022 e-posti aadressil uuve.jakimainen@midrimaa.edu.ee.

Luunja lasteaed Midrimaa otsib logopeedi ja eripedagoogi

Kandideerimissoovist anna teada hiljemalt 28. septembriks 2022 e-posti aadressil uuve.jakimainen@midrimaa.edu.ee.

Luunja Vallavalitsus ootab oma sõbraliku meeskonnaga liituma nutikat, positiivse ellusuhtumisega bilansivõimelist raamatupidajat.

Luunja Vallavalitsus võtab tööle bilansivõimelise pearaamatupidaja

Luunja Vallavalitsus ootab oma sõbraliku meeskonnaga liituma nutikat, positiivse ellusuhtumisega bilansivõimelist raamatupidajat.

Lehe veebiversiooni loe siin.

Loe värsket valla infolehte

Lehe veebiversiooni loe siin.

Kuni 15. oktoobrini on võimalik taotleda Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiat ning kultuuri- ja spordistipendiumi.

Sellel nädalal algab 2022. aasta sügisene taotlusvoor stipendiumitele ja preemiatele

Kuni 15. oktoobrini on võimalik taotleda Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiat ning kultuuri- ja spordistipendiumi.

Arengukava mustandi avalik arutelu toimub juba teisipäeval, 6. septembril kell 17.30 Luunja vallamajas.

Luunja valla arengukava 2035 mustandi avalikustamine

Arengukava mustandi avalik arutelu toimub juba teisipäeval, 6. septembril kell 17.30 Luunja vallamajas.

Luunja Keskkoolis ületas õpilaste arv 500 piiri, lasteaedades käib ligi 300 pisipõnni.

Alanud õppeaasta toob Luunja valla haridusellu palju uut

Luunja Keskkoolis ületas õpilaste arv 500 piiri, lasteaedades käib ligi 300 pisipõnni.

Vahetult enne kooliaasta algust jõudis Tallinna Ukraina kooli Luunja valla poolt annetatud kolm klassitäit mööblit.

Luunja vald annetas Tallinna Ukraina koolile mööblit

Vahetult enne kooliaasta algust jõudis Tallinna Ukraina kooli Luunja valla poolt annetatud kolm klassitäit mööblit.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.09.2022.

Avalik elektrooniline enampakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.09.2022.

Planeeringuala suurus on 6, 09 ha. Planeeringuga nähakse ette maaüksusele üks täiendav ehituskrunt Pos 2 suurusega 26 107 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Krundil Pos 1 suurusega 33 685 m² säilib olemasolev hoonetus. Riigi tee äärde on kavandatud kergliiklusteele eraldi krunt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne...

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 6, 09 ha. Planeeringuga nähakse ette maaüksusele üks täiendav ehituskrunt Pos 2 suurusega 26 107 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks....

Juba 20. septembril kell 13.00-16.00 toimub Mooste Folgikojas Kultuurikompassi foorum “Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?”. Sündmuse eesmärk on võtta kokku parimad kohalikud külalislahkuse praktikad ja vaadata ausalt otsa lahendamist vajavatele väljakutsetele.

Tartu 2024 võtab luubi alla külalislahkuse Lõuna-Eestis

Juba 20. septembril kell 13.00-16.00 toimub Mooste Folgikojas Kultuurikompassi foorum “Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?”. Sündmuse eesmärk on võtta kokku parimad kohalikud külalislahkuse praktikad ja vaadata ausalt otsa lahendamist vajavatele väljakutsetele.

Eelarvestrateegiale saab esitada parandus- ja muudatusettepanekuid kuni 13. septembrini 2022 e-posti aadressil vald@luunja.ee või saata postiga Luunja Vallavalitsusele aadressil Puiestee 14, Luunja alevik.

Luunja valla eelarvestrateegia 2023-2026 eelnõu avalikustamine

Eelarvestrateegiale saab esitada parandus- ja muudatusettepanekuid kuni 13. septembrini 2022 e-posti aadressil vald@luunja.ee või saata postiga Luunja Vallavalitsusele aadressil Puiestee 14, Luunja alevik.

Töötukassa Tartumaa osakond kutsub värbamispäevale, mis toimub 13. septembril algusega kell 10:00 ERM-is.

Töötukassa kutse tööotsijatele - Tartumaa värbamispäev

Töötukassa Tartumaa osakond kutsub värbamispäevale, mis toimub 13. septembril algusega kell 10:00 ERM-is.

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta   hiljemalt 30. septembriks 2022 posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile  vald@luunja.ee . Planeeringu eelnõu: Seletuskiri Situatsiooniskeem Kontaktvööndi funktsionaasled seosed Olemasolev...

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta   hiljemalt 30. septembriks 2022 posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja...

OÜ Auricu sulgeb Veibri tee lõigus Veibri tee L3 kuni Veibri tee L7 (Veibri tee Tilia maaüksuse vaheline teelõik) perioodil 29.08.-19.09.2022 seoses tee ehitustöödega.

Veibri tee sulgemine lõigus Veibri tee L3 kuni Veibri tee L7

OÜ Auricu sulgeb Veibri tee lõigus Veibri tee L3 kuni Veibri tee L7 (Veibri tee Tilia maaüksuse vaheline teelõik) perioodil 29.08.-19.09.2022 seoses tee ehitustöödega.