Luunja Vallavolikogu maikuu istung toimub 26.05 algusega kell 13:00 Luunja vallamajas ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu istung toimub 26. mail kell 13

Luunja Vallavolikogu maikuu istung toimub 26.05 algusega kell 13:00 Luunja vallamajas ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

RMK kavandab Luunja vallas kõrgendatud huviga alal Veibri ja Kabina küla lähedal raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks.

Metsatööd üraskikahjustuse peatamiseks

RMK kavandab Luunja vallas kõrgendatud huviga alal Veibri ja Kabina küla lähedal raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks.

Avalik väljapanek kestab 19. maist kuni 28. maini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Luunja vallavalitsus algatas Ruudu kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Avalik väljapanek kestab 19. maist kuni 28. maini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Avalik väljapanek kestab 19. maist kuni 28. maini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.

Luunja vallavalitsus algatas Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Avalik väljapanek kestab 19. maist kuni 28. maini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.

Preemia pälvis ka raamatule illustratsioonid loonud Elina Sildre.

33. K. E. Söödi lasteluulepreemia pälvis Indrek Koffi luulekogu „Kuhu lapsed said?“

Preemia pälvis ka raamatule illustratsioonid loonud Elina Sildre.

Luunja valla kaasava eelarve hääletusel osales 681 vallakodanikku, mis on 16% hääletajate koguarvust. Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane vallaelanik.

Luunja valla esimene kaasava eelarve hääletus üllatas aktiivse osavõtuga

Luunja valla kaasava eelarve hääletusel osales 681 vallakodanikku, mis on 16% hääletajate koguarvust. Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane vallaelanik.

Luunja vald koostöös Lohkva lasteaia ja MTÜ Lohkva Külaseltsiga lõid Lohkva Kogukonnakeskusesse Varakas ajutise Lohkva lastehoiurühma. Lastehoiu tegevust kureerib ja lapsi toitlustab Lohkva lasteaed.

Täna avati Lohkvas uus lastehoid

Luunja vald koostöös Lohkva lasteaia ja MTÜ Lohkva Külaseltsiga lõid Lohkva Kogukonnakeskusesse Varakas ajutise Lohkva lastehoiurühma. Lastehoiu tegevust kureerib ja lapsi toitlustab Lohkva lasteaed.

Kaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini õppuse Siil 2022. Õppuse peamine tegevus toimub Lõuna-Eestis ja Saaremaa maakondades ning kaitseväe ning Kaitseliidu harjutusaladel.  Aga kaitseväe ning liitlaste tegevust õhus, maal ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi teedel on üle Eesti ja kindlasti on õppus elanike tavarütmis silmapaistval kohal. Õppusel osalevad...

Teade õppusest

Kaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini õppuse Siil 2022. Õppuse peamine tegevus toimub Lõuna-Eestis ja Saaremaa maakondades ning kaitseväe ning Kaitseliidu harjutusaladel. ...

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatused tähendavad linnade ja valdade jaoks edaspidi suuremat otsustusvabadust ning linna- ja vallaelanike jaoks laiemaid otsedemokraatia- ja osalusvõimalusi.

Uuenev seadus annab omavalitsustele suurema otsustusvabaduse

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatused tähendavad linnade ja valdade jaoks edaspidi suuremat otsustusvabadust ning linna- ja vallaelanike jaoks laiemaid otsedemokraatia- ja osalusvõimalusi.

Ootame vallaelanike tagasisidet kuni 6. juunini 2022.

Võimalus on uuesti teada anda kodukompostri ja biojäätmete konteineri soovist!

Ootame vallaelanike tagasisidet kuni 6. juunini 2022.

Mida uuringu käigus teada saadi, sellest räägib uuringu koostaja lähemalt 9. juunil kell 17.00 Luunja vallamaja esimese korruse saalis. Kohalikel elanikel on võimalus kaasa rääkida ning tajuda oma kodukoha väärtusi.

Väärtusliku maastiku uuringu tutvustus 9. juunil Luunja vallamajas

Mida uuringu käigus teada saadi, sellest räägib uuringu koostaja lähemalt 9. juunil kell 17.00 Luunja vallamaja esimese korruse saalis. Kohalikel elanikel on võimalus kaasa rääkida ning tajuda oma kodukoha väärtusi.

Luunja valla lasteaiad on juulikuus kollektiivpuhkusel. Kollektiivpuhkuse ajaks avatakse valverühm Midrimaa lasteaias aadressil Pajula tee 2, Luunja vald. Valverühma kohta saavad kasutada Luunja valla lapsed, kellel on koht Luunja valla lasteaias.

Koha kasutamine Luunja valla lasteaia valverühmas

Luunja valla lasteaiad on juulikuus kollektiivpuhkusel. Kollektiivpuhkuse ajaks avatakse valverühm Midrimaa lasteaias aadressil Pajula tee 2, Luunja vald. Valverühma kohta saavad kasutada Luunja valla lapsed, kellel on koht Luunja valla lasteaias.

Terve nädala vältel on võimalik igal, vähemalt 16-aastasel Luunja valla elanikul anda oma hääl talle meeldivaima ettepaneku kasuks. Hääletamine toimub VOLIS infosüsteemis. Vajalik on sisselogimine ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID kaudu.

Kaasava eelarve hääletusvoor on alanud!

Terve nädala vältel on võimalik igal, vähemalt 16-aastasel Luunja valla elanikul anda oma hääl talle meeldivaima ettepaneku kasuks. Hääletamine toimub VOLIS infosüsteemis. Vajalik on sisselogimine ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID kaudu.

Luunja valla liikuvus ja liiklusuuringu tulemuste tutvustamine toimub 12. mail 2022 kell 10:00 Luunja vallavalitsuse I korruse saalis.

Luunja valla liikuvus- ja liiklusuuring

Luunja valla liikuvus ja liiklusuuringu tulemuste tutvustamine toimub 12. mail 2022 kell 10:00 Luunja vallavalitsuse I korruse saalis.

Luunja Varahalduse SA otsib töötajaid. Kandideerimise tähtaeg on 15.05.2022.

Luunja Varahalduse SA pakub tööd haljasalade hooldajale ja traktorist-hooldustöötajale

Luunja Varahalduse SA otsib töötajaid. Kandideerimise tähtaeg on 15.05.2022.

Planeeringuala suurus on 9051 m². Planeeringuga jagatakse Soojuse tee 2 kinnistu kaheks krundiks. Krundile Pos 1 on kavandatud kergetööstus- kaubandus- ja teenindushooned ehitisealuse pindalaga kokku kuni 1000 m² ja kõrgusega kuni 12 m. Lisaks on krundile kavandatud rattasõidu staadion. Krunt Pos 2 on kavandatud liitmiseks Aiandi tee 1 korterelamu maaga. Detailplaneering teeb Luunja valla...

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 9051 m². Planeeringuga jagatakse Soojuse tee 2 kinnistu kaheks krundiks. Krundile Pos 1 on kavandatud kergetööstus- kaubandus- ja teenindushooned ehitisealuse pindalaga...

Planeeringuala hõlmab Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksusi suurusega kokku ca 1 ha. Planeeringuga suurendatakse Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksustel kehtiva Ruudu kinnistu detailplaneeringuga planeeritud hoonetusalasid, et viia need vastavusse ehituslubadega ning planeeritakse ühise reoveepuhasti asemel individuaalsed süsteemid. Planeering on kooskõlas Luunja valla...

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala hõlmab Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksusi suurusega kokku ca 1 ha. Planeeringuga suurendatakse Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksustel kehtiva Ruudu kinnistu...

Planeeringualale kavandatakse auto müügi- ja teeninduskeskuse rajamist. Selleks on ette nähtud 8375 m² suurune kontori- ja büroohoone ning kaubandus- ja teenindushoone maa krunt, millele antakse ehitusõigus kuni 3 hoone rajamiseks. Detailplaneering teeb Luunja valla üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe muutmise ettepaneku elamumaast ärimaaks. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju....

Luunja vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringualale kavandatakse auto müügi- ja teeninduskeskuse rajamist. Selleks on ette nähtud 8375 m² suurune kontori- ja büroohoone ning kaubandus- ja teenindushoone maa krunt, millele antakse...

Siku maaüksusele planeeritakse üks pereelamu maa krunt suurusega 1 6721 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Suuremas osas säilib kinnistu põllumaa. Detailplaneering teeb üldplaneeringu muutmise ettepaneku arvates planeeritava elamukrundi maa-ala välja väärtusliku põllumaa koosseisust. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga...

Luunja vallavolikogu on kehtestanud Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu

Siku maaüksusele planeeritakse üks pereelamu maa krunt suurusega 1 6721 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Suuremas osas säilib kinnistu põllumaa....

  Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse Toominga kinnistule üks täiendav pereelamu maa krunt. Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks arvata planeeritav maa-ala välja väärtusliku põllumaa koosseisust. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-16.30) ning...

Luunja vallavolikogu on kehtestanud Sirgu külas Toominga maaüksuse detailplaneeringu

  Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse Toominga kinnistule üks täiendav pereelamu maa krunt. Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks arvata planeeritav maa-ala...