Vallateede ja tänavate hooldusega tegeleb Luunja Varahalduse Sihtasutus. Kontakt: 5688 0441, varahaldus@luunja.ee

Lumelükkamine Luunja vallas

Vallateede ja tänavate hooldusega tegeleb Luunja Varahalduse Sihtasutus. Kontakt: 5688 0441, varahaldus@luunja.ee

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2021. aastal 1. veebruarist kuni 1. aprillini

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Esimest korda kuulutati taastatud auhinnale kandideerimine välja 2. jaanuaril 2021. a, Henrik Visnapuu 131. sünniaastapäeval.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides taastas Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna

Esimest korda kuulutati taastatud auhinnale kandideerimine välja 2. jaanuaril 2021. a, Henrik Visnapuu 131. sünniaastapäeval.

Tartumaa kõrgeima teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule.

Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks ootab nominente

Tartumaa kõrgeima teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule.

Projekte oodatakse esitama nii kohalikke omavalitsusi, MTÜd, sihtasutusi, ettevõtjaid, ülikoole, haridusasutusi, korteriühistuid kui ka FIEd.

KIK avas 11. jaanuaril keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Projekte oodatakse esitama nii kohalikke omavalitsusi, MTÜd, sihtasutusi, ettevõtjaid, ülikoole, haridusasutusi, korteriühistuid kui ka FIEd.

Avaldus ja CV saata 17. jaanuariks e-postile lasteaed@lohkva.edu.ee.

Lohkva lasteaia Nöbininade rühm vajab õpetajat

Avaldus ja CV saata 17. jaanuariks e-postile lasteaed@lohkva.edu.ee.

Alates 1. jaanuarist muutuvad AS Emajõe Veevärk teenuste hinnad.

Muutuvad AS Emajõe Veevärk teenuste hinnad

Alates 1. jaanuarist muutuvad AS Emajõe Veevärk teenuste hinnad.

Seekordne aastavahetus on eriline. Et uus aasta tuleks ohutult, soovitame veeta aastavahetus kodus ja jätta ära peod. Vaata ilutulestikku kodu ümbruses ja nii, et hoiad teiste inimestega distantsi. Väldi rahvarohkeid kogunemisi õues olles ja aastavahetuse eel poes käies - külasta kauplust ajal, mil seal on vähem inimesi. Olukord on täna jätkuvalt tõsine, nakatuda...

Hea vallarahvas!

Seekordne aastavahetus on eriline. Et uus aasta tuleks ohutult, soovitame veeta aastavahetus kodus ja jätta ära peod. Vaata ilutulestikku kodu ümbruses ja nii, et hoiad teiste...

Planeeringuala suurus on u 10 ha. Planeeringuga kavandatakse 29 üksikelamu maa krunti, 3 ridaelamu maa krunti (kokku maks. 41 boksi) ja 3 korterelamu maa krunti (kokku maks. 135 korterit).

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on u 10 ha. Planeeringuga kavandatakse 29 üksikelamu maa krunti, 3 ridaelamu maa krunti (kokku maks. 41 boksi) ja 3 korterelamu maa krunti (kokku maks. 135 korterit).

Anname teada, et Tartu linna haridusasutustes käivate kuni 14-aastaste Luunja valla laste kommipakid saab kätte vallamajast. Majja sisenemiseks leiate kontaktid vallamaja ukse pealt.

Head lapsevanemad!

Anname teada, et Tartu linna haridusasutustes käivate kuni 14-aastaste Luunja valla laste kommipakid saab kätte vallamajast. Majja sisenemiseks leiate kontaktid vallamaja ukse pealt.

Sihtasutus Luunja Jõesadam soovib hinnapakkumust riigihankele „Luunja jõesadama puhkeala II etapi ehituse peatöövõtt" omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Hinnapakkumuste küsimine Luunja jõesadama puhkeala II etapi ehituse peatöövõtu omanikujärelevalve teenuse osutamiseks

Sihtasutus Luunja Jõesadam soovib hinnapakkumust riigihankele „Luunja jõesadama puhkeala II etapi ehituse peatöövõtt" omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Veebilehte loe siit.
Žürii liikmed olid võlutud sellest, kui mitmekihiline on Olivia Saare kui looja käekiri ja mõtteväli.

K. E. Söödi lasteluulepreemia pälvisid luuletaja Olivia Saar ja illustraator Ülle Meister

Žürii liikmed olid võlutud sellest, kui mitmekihiline on Olivia Saare kui looja käekiri ja mõtteväli.

Luunja Kultuurimaja avati 1985. aastal. Oma tänase nimetuse sai keskus aastal 2013, kui asutuse nimi muudeti Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuseks. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse haldusalasse kuuluvad lisaks kultuurimajale Luunja noortekeskus, Lohkva noortekeskus, Kavastu noortekeskus, Luunja Keskkooli võimla (õppetöö välisel ajal) ja Luunja laululava. Keskuses toimub igal aastal...

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus sai 35-aastaseks!

Luunja Kultuurimaja avati 1985. aastal. Oma tänase nimetuse sai keskus aastal 2013, kui asutuse nimi muudeti Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuseks. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse...

Luunja Vallavolikogu istung toimub 17. detsembril algusega kell 13.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

Luunja Vallavolikogu istung toimub 17. detsembril algusega kell 13.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

Luunja Vallavolikogu istung toimub 17. detsembril algusega kell 13.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

Alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid.

Luunja Keskkool on alates 14. detsembrist distantsõppel

Alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid.

Rekonstrueerimisprojekti eesmärgiks on muuta kunagi Luunja mõisakompleksi kuulunud endine pumbamaja ekspositsioonipinnaks, kus tutvustada Luunja valla ajalugu.

Pakkumuste küsimine Luunja alevikus Puiestee tänaval asuva endise pumbamaja rekonstrueerimise põhiprojekti teostamiseks

Rekonstrueerimisprojekti eesmärgiks on muuta kunagi Luunja mõisakompleksi kuulunud endine pumbamaja ekspositsioonipinnaks, kus tutvustada Luunja valla ajalugu.

Luunja valla kriisikomisjoni 23. novembri koosolekul otsustati võtta vastu täiendavad piirangud.

Valla kriisikomisjon on otsustanud aasta lõpuni kehtestada piirangud siseruumides toimuvatele ühistegevustele

Luunja valla kriisikomisjoni 23. novembri koosolekul otsustati võtta vastu täiendavad piirangud.

Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Luunja vallas. Ehitusnõuniku peamised ametiülesanded on: valla ehituse ja ehitistega seotud tegevuse ja järelevalve korraldamine; ehitusalaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude koostamine; projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja...

Luunja Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusnõuniku ametikoha täitmiseks

Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Luunja vallas. Ehitusnõuniku peamised ametiülesanded on: valla...

Päevakord ja lisamaterjalid