Arvamuste esitamise tähtaeg on 02.03.2023. Arvamusi saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile  vald@luunja.ee .   Planeeringu eelnõu:  

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta

Arvamuste esitamise tähtaeg on 02.03.2023. Arvamusi saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile  vald@luunja.ee . ...

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu jaanuarikuu istung toimub 31.01.2023 algusega kell 13

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Karl Eduard Sööt on Eesti luuletaja, kes sündis Luunja vallas Lohkva külas. Tema luuletused on tuntud ning paljud neist viisistatud. Näitus jääb ERMi raamatukogus avatuks 28. veebruarini.

ERMs avati Karl Eduard Söödi 160. sünniaastapäevale pühendatud näitus

Karl Eduard Sööt on Eesti luuletaja, kes sündis Luunja vallas Lohkva külas. Tema luuletused on tuntud ning paljud neist viisistatud. Näitus jääb ERMi raamatukogus avatuks 28. veebruarini.

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Luunja vallas (rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta), kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Kandideeri Tartu Maakohtu rahvakohtunikuks

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Luunja vallas (rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta), kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Planeeringuala suurus on kokku ligikaudu 1 ha. Planeeringualale kavandatakse kaks kaksikelamu maa krunti, üks üksikelamu maa krunt ja üks üldkasutatava maa krunt, kuhu kavandatakse piirkonda teenindav avalik puhkeala. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu kehtestamise otsus  

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on kokku ligikaudu 1 ha. Planeeringualale kavandatakse kaks kaksikelamu maa krunti, üks üksikelamu maa krunt ja üks üldkasutatava maa krunt, kuhu kavandatakse piirkonda...

Alates 1. veebruarist kehtivad maakonnaliinide sõiduplaanides muudatused. Detailsed sõiduplaanid on portaalis www.peatus.ee.

Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides

Alates 1. veebruarist kehtivad maakonnaliinide sõiduplaanides muudatused. Detailsed sõiduplaanid on portaalis www.peatus.ee.

Avalik väljapanek kestab 20.01-30.01.2023.
Avalik väljapanek kestab 20.01 - 30.01.2023.
Lehe digiversiooni loe SIIT

Loe värsket valla infolehte

Lehe digiversiooni loe SIIT

Kandideerimisavaldusi ootame hiljemalt 30. jaanuariks.

Luunja Vallavalitsus võtab tööle raamatupidaja

Kandideerimisavaldusi ootame hiljemalt 30. jaanuariks.

Dokumendiregister on leitav kodulehelt, kus on viited nii uuele kui ka vanale registrile.

Luunja Vallavalitsus kasutab 1. jaanuarist uut dokumendihaldussüsteemi

Dokumendiregister on leitav kodulehelt, kus on viited nii uuele kui ka vanale registrile.

Luunja valla elanikud saavad endiselt Tartu linna jäätmejaamades oma taaskasutatavad jäätmed tasuta üle anda, kuid peavad selleks esitama ID-kaardi, et tuvastada, kas jäätmete tooja on koostöövalla elanik.

Tartu linna jäätmejaamades hakatakse 9. jaanuarist küsima jäätmete toojalt ID-kaarti

Luunja valla elanikud saavad endiselt Tartu linna jäätmejaamades oma taaskasutatavad jäätmed tasuta üle anda, kuid peavad selleks esitama ID-kaardi, et tuvastada, kas jäätmete tooja on koostöövalla elanik.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruaril

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeringualale ehitusõiguse andmiseks ühele hoonekompleksile üksikelamu ja abihoonetega. Planeeringuala suurus on 3,28 ha. Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan,...

Luunja vallavalitsus on lõpetanud 2019. a algatatud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu koostamise ning Luunja vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksusel uue detailplaneeringu koostamise

Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeringualale ehitusõiguse andmiseks ühele hoonekompleksile üksikelamu ja...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala ühe täiendava elamukrundi planeerimiseks ja ehitusõiguse määramist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 2.44 ha. Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda...

Luunja Vallavolikogu on algatanud Pilka külas Saare maaüksuste detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala ühe täiendava elamukrundi planeerimiseks ja ehitusõiguse määramist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 2.44 ha....

Tellimiskeskus töötab tööpäeviti kell 08:00 – 18:00

2023. aastast on Tartumaa sotsiaaltranspordi tellimiskeskuse telefon 622 2056

Tellimiskeskus töötab tööpäeviti kell 08:00 – 18:00

Planeeringuala suurus on 9051 m². Planeeringuga jagatakse Soojuse tee 2 kinnistu kaheks krundiks. Krundile Pos 1 on kavandatud kergetööstus- kaubandus- ja teenindushooned ehitisealuse pindalaga kokku kuni 1000 m² ja kõrgusega kuni 12 m. Lisaks on krundile kavandatud rattasõidu staadion. Krunt Pos 2 on kavandatud liitmiseks Aiandi tee 1 korterelamu maaga. Detailplaneering teeb Luunja valla...

Luunja vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 9051 m². Planeeringuga jagatakse Soojuse tee 2 kinnistu kaheks krundiks. Krundile Pos 1 on kavandatud kergetööstus- kaubandus- ja teenindushooned ehitisealuse pindalaga...

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Planeeringualale moodustatakse üks elamumaa krunt suurusega 11 649 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Riigitee äärde on kavandatud kergliiklusmaa sihtotstarbega krunt perspektiivse kergliiklustee rajamise võimaldamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist...

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Planeeringualale moodustatakse üks elamumaa krunt suurusega 11 649 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks....

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu detsembrikuu istung toimub 22.12.2022 algusega kell 15

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Vanemad, kes ei saanud peol osaleda, saavad selle aasta lõpuni oma laste lusikad kätte vallamajst (Puiestee 14, Luunja alevik) tööpäevadel kell 8-16.30.

15. detsembril toimus lusikapidu

Vanemad, kes ei saanud peol osaleda, saavad selle aasta lõpuni oma laste lusikad kätte vallamajst (Puiestee 14, Luunja alevik) tööpäevadel kell 8-16.30.