« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine Lohkva-Kabina-Vanamõisa jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamiseks

Luunja Vallavalitsus korraldab avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste määramiseks Lohkva-Kabina-Vanamõisa jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamiseks.

Tulenevalt ehitusseadustiku § 26 lg 1 on projekteerimistingimused vajalikud olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Avalik väljapanek kestab 02.02-11.02.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.

Projekteerimistingimused Lohkva-Kabina-Vanamõisa jalg- ja jalgrattatee rajamiseks

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10