« Tagasi

Tartumaa Arendusselts kuulutab välja Euroopa Liidu LEADER-programmi projektitaotluste vastuvõtu

Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevusgrupi tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused. 2022. a esimeses taotlusvoorus on võimalik taotlusi esitada 17. jaanuarist 17. veebruarini 2022.

Projektitaotlusi rahastatakse järgmiste strateegiliste valdkondade ja meetmete kaudu:

 1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine
  Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede
 2.  Kogukondade võimekuse arendamine
  Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
  Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine
 3. Suurprojektide ja koostöövõrgustike arendamine
  Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine
  Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg on 18. aprill 2022.

Nõustamisele saab registreeruda kadri@tas.ee, 5358 4035.

Infopäev taotlejatele toimub 18. jaanuaril 2022, rohkem infot www.tas.ee.