« Tagasi

Tegevused Luunja mõisapargis ja Koolmeistri tänaval

Luunja ajaloolises mõisapargis käivad hoogsalt tööd vastavalt Leader meetme kohalike traditsioonide hoidmise ja arendamise projektile „Luunja Mõisapargi renoveerimise I etapp". Projekti tegevusel renoveeritakse Luunja mõisapargi väljak ning see tagab, et saavad jätkuda paljude eestimaalaste jaoks olulised traditsioonilsed ja kultuuripärandit hoidvad sündmused– mainekas rahvusvaheline ratsaspordivõistlus Luunja Karikas, üle-eestiline lastelaulupidu, jaanipäeva tähistamine, Luunja Mõisapäevad, suvelavastused ja kontserdid. Luunja mõisapargi väljaku uuendamiseks väljak tasandatakse (tasapinna profileerimine 3D buldooseriga vastavalt 3d mudelile), kaetakse uue mullaga ja rajatakse uus murukate koos murukatte kasvualuse rajamisega.

Peagi algavad tööd ka Luunja alevikus Koolmeistri tänava parkla ja jalgtee rajamiseks. Parkla I etapi rajamine toimub koos sadevee ja jalgtee ehitusega kuni koolini. Esimeses etapis ehitatakse välja projekti kohaselt trassid ja kruusakattega parkla osa. Edaspidi II etapis kaetakse parkla asfaltkattega. Plaanis on ka see aasta jõuda välisvalgustuse rajamiseni.

Parkla ehitatakse ühe juurdepääsuga nii, et sisenev ja väljuv liiklus toimub maanteest võimalikult kaugel, et jätta perspektiivse ringristmiku jaoks soovitav ehitusruum. Parklasisene sõiduautode liiklus ei ole reguleeritud. Projekti kohaselt on ette nähtud busside peatuskoht pikliku saare kõrval, mis ehitatakse välja II etapis. Kokku on parklas ruumi projekti järgi 57 sõiduautole sh 50 parkimiskoha mõõduga 5x2,6m, 6 kohta mõõtudega 6x2,25m ja 2 suurele bussile (kuni 15x3,5m). Vajadusel mahub pikiparkimise alale üks väiksem buss (ca 10m). Parklaala on mõõtudega ca 67 x41m. Sõiduautode parkimine on ette nähtud 90 kraadise nurga all. Esimeses etapi ei joonita parkimiskohti maha, seega paigaldatakse parklasse infotahvel parkimise plaani kohta. Parklasse juurdepääsuks on kooliga külgneva tee ja parkla vahele projekteeritud pargi alla alates truubist jalakäijatele 2,0m laiune multši kattega tee. Multši kattega jalgtee järgib külgneva maastiku kõrgust ja asukoha mõttes on arvestatud kasvavate puudega. Projektlahendusega pole puude mahavõtmist ette nähtud, seetõttu tuleb nimetatud alal kasutada kaeveks ja tagasitäiteks väiksemaid mehhanisme.