« Tagasi

Enampakkumise korraldamine vallavara kasutusse andmiseks

Luunja Vallavolikogu 30.08.2018 määruse nr 47 „Vallavara valitsemise kord" § 15 lõike 1 punkti 1, lõike 4, § 17 lõike 1 ja § 18 lõigete 1 ja 2 alusel ning võttes arvesse § 21 Luunja Vallavalitsus otsustab korraldada kirjaliku enampakkumise järgmise vallale kuuluva kinnistu osaliseks rendile andmiseks:

Alevi, Luunja alevik (katastritunnus 43202:004:0018, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Rendile antakse katastriüksuse osa suurusega ligikaudu 10 hektarit.

Enampakkumise alghind: 800 eurot aastas

Renditava kinnistu sihtotstarbe määrab rentnik.

Enampakkumise esitamine

  • Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada avaldus (Vorm 1).
  • Pakkumine peab olema allkirjastatud pakkuja allkirjaõigusliku isiku- või volitatud isiku poolt. 
  • Pakkumise peab esitama või saatma postiga hiljemalt 11. detsembriks 2023 kell 10.00 aadressil Luunja Vallavalitsus, Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa 62222.
  • Pakkumised tuleb esitada suletud ümbrikus märkega „Enampakkumisel osalemine" ja hoiatusmärkega "Mitte avada enne 11.12.2023 enampakkumist!"
  • Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Luunja Vallavalitsusele edastanud ettenähtud tähtajaks.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 12.12.2023 kell 10:15 Luunja vallavalitsuses. Pakkumuste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik.

Juhul, kui pakkumused on võrdsed, siis selgitatakse edukas pakkumus välja liisuheitmise teel.

Enampakkumise tulemusel sõlmitakse parima pakkumuse esitajaga rendileping tähtajaga 5 aastat. Tulemused kinnitab ning lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.