Teostatud hanked alates 2020. a

« Tagasi

Pakkumuste küsimine Luunja alevikus Puiestee tänaval asuva endise pumbamaja rekonstrueerimise põhiprojekti teostamiseks

Rekonstrueerimisprojekti eesmärgiks on muuta kunagi Luunja mõisakompleksi kuulunud ja praegu miljööväärtuslikul alal paiknev endine pumbamaja ekspositsioonipinnaks, kus tutvustada Luunja valla ajalugu.

Teostatav põhiprojekt peab koosnema vähemalt järgmistest osadest: asendiplaan; arhitektuur sh sisearhitektuur; konstruktsioonid; küte, ventilatsioon ja soojusvarustus; elektripaigaldis (tugevvoolu-, nõrkvoolu- ja automaatikapaigaldis); tuleohutus. Põhiprojekti osade projektlahendused kooskõlastatakse hankija ja töövõtja vahel peetavatel projektikoosolekutel.

Vaata: olemasolevad mõõdistusjoonised, geoalus, töövõtulepingu projekt ning olukorda illustreerivad fotod.

Pakkuja või temaga koostööd tegev ettevõtja peab omama kehtivat projekteerimise MTR registreeringut tegevusaladel: arhitektuuri osa; hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem; konstruktsioonide osa;  sisekliima tagamise süsteem; ühisveevärk või –kanalisatsioon; elektritööd (elektripaigaldise projekteerimine). Pakkuja esitab projekti eri osade eest vastutavate isikute andmed. Hankija kontrollib vastutavate isikute andmeid MTR-ist.
Projekteerimistööde kestus on maksimaalselt 90 kalendripäeva töövõtulepingu jõustumisest.

Tellija Luunja Vallavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu.

Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaim hind. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.
Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga hankelepingu hiljemalt 5 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja hankelepingut nimetatud tähtaja jooksul hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumusest taganemist.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 10. detsember 2020 e-posti aadressile kalvi.karu@luunja.ee. Pakkumuse e-kiri nimetada „Pumbamaja, mitte avada enne 11.12.2020". Pakkumuse kehtivuseks palume märkida 2 kuud. Lisaküsimuste korral võtta ühendust e-posti aadressil kalvi.karu@luunja.ee või telefonil +372 529 7659.

 


 Luunja valla varasemate hanketeadete nägemiseks palume külastada Luunja valla veebiarhiivi.