Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala ümberkruntimiseks üldjuhul kuni kaheks ühepereelamu krundiks, kuid arvestades planeeringuala suurust võib kaaluda ka kolme elamukrundi kavandamist. Planeeringuala suurus 8059 m². Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-16.30) ning Luunja valla veebilehel http://luunja.ee planeeringu  teadete alt.

Luunja Vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise kohta

Seotud dokumendid