Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on kokku 3578 m². Planeeringuga moodustatakse üks üksikelamu maa krunt suurusega 3578 m². Krundil säilitatakse olemasolev elamu, lisaks antakse ehitusõigus ühe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju.

Kehtestatud detailplaneering