Rahvastiku toimingud

Rahvastikuga seonduvate toimingutega tegeleb vallas Pille Marmor
Telefon 7 417 390; e-post pille.marmor@luunja.ee

Lapse sünni registreerimine

Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul pärast sündi.
Kui lapse vanemad on abielus ning laps on sündinud haiglas ja sealt on sünnitõend esitatud rahvastikuregistrisse, saab sünni registreerida digitaalselt riigiportaalis.
Muul juhul saab Luunja vallas lapse sündi registreerida vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 14, Luunja alevik, E-R 09.00-16.00

Lapse sünni registreerimiseks esitavad vanemad:

 • passi või ID-kaardi (nii ema kui isa);
 • kui vanemad ei ole omavahel abielus, kuid soovivad saada kantud lapse sünniakti vanematena, tuleb neil täiendava dokumendina täita ühine avaldus lapse põlvnemise kindlakstegemise kohta.

Esitatud dokumentide alusel koostatakse sünnikanne ja vanematele väljastatakse sünnitõend.

Elukohateate esitamine

Isikul on võimalus RR-ile esitada kirjalik elukohateade koos kehtiva Eesti elukoha aadressiga elukohajärgsele KOV-ile järgmistel viisidel:

 • Isiklikult valda kohale tulles: E-R 8.00 - 16.30 aadressil Puiestee tn 14, Luunja alevik;
 • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • digiallkirjastatuna e-posti teel: vald@luunja.ee;
 • e-teenusena Eesti Riigi Infoportaalis
  (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Elukohateate blankett (elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav)

Elukohateatel peab olema kajastatud:

 • elukohateate esitaja andmed;
 • uue elukoha aadress ruumi täpsusega (kui isikul on mitu elukohta, esitab RR-i kandmiseks ühe tema poolt valitud elukoha aadressi);
 • teiste isikute andmed, kelle elukoha aadressi muudetakse;
 • alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema allkirjastatud nõusolek;
 • ruumi kasutamise õiguse alus - ruumi omaniku andmed ja allkiri elukohateatel või ruumi omaniku allkirjastatud avaldus eraldi dokumendina või ruumi kasutusõigust tõendav dokument;
 • soovi korral sideandmed (sideaadress peab olema erinev esitatavast elukoha aadressist).

Elukohateade tuleb allkirjastada kõigil elukohateatel esitatud täisealistel isikutel (v.a eestkostetavad).

Kodanikuportaalist on võimalik kodanikel rahvastikuregistri teenuste päringuga välja võtta elukoha tõend PDF-kujul. Tõendi leiab kodanikuportaalis vasakpoolsest menüüst „Rahvastikuregistri teenuste" alt valides „Päringud" ning „Elukohatõend PDF kujul".

Notariaalsed tõestamistoimingud

• avalduse tõestamine pensionikande tegemiseks.