Kasutusloa taotlemisest

Ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid. Ennem ehitise kasutamist tuleb esitada kas kasutusteatis või kasutusloa taotlus.

Kasutusloa taotlemiseks tuleb esitada:

  • Kasutusloa taotlus
  • Kasutusloa taotluse lisa 1 või lisa 2 (vajadusel mõlemad)
  • Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati (sealhulgas eriosade projektid ja teostusjoonised – elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, gaas, jm). Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.
  • Lisaks esitatakse ehitusdokumendid (ehitusdokumendid on eelkõige teostusjoonised, ehituspäevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid) Ehitusdokumentide nõuded: Majandus- ja taristuministri 04.09.2015.a määrus nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded"
  • Energiamärgis, kui see on nõutav
  • Riigilõivu tasumist tõendav dokument (maksekorraldus vms).