Arengukava 2035

Valminud on arengukava tervikmustand ning nüüd on võimalus kõigil huvilistel arengukava osas oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Avalik väljapanek toimub 13. oktoobrist 28....

Alanud on Luunja valla arengukava 2035 avalik väljapanek

Valminud on arengukava tervikmustand ning nüüd on võimalus kõigil huvilistel arengukava osas oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Avalik väljapanek toimub 13. oktoobrist 28....

Arengukava mustandi avalik arutelu toimub juba teisipäeval, 6. septembril kell 17.30 Luunja vallamajas.

Luunja valla arengukava 2035 mustandi avalikustamine

Arengukava mustandi avalik arutelu toimub juba teisipäeval, 6. septembril kell 17.30 Luunja vallamajas.

Oleme uuendamas oma praegust arengukava, et see vastaks paremini lähima 10 aasta ootustele ja arenguvajadustele. Seepärast palume teil võtta natuke aega ja vastata mõnele küsimusele.

Räägi kaasa: Luunja valla arengukava 2035 ideekorje

Oleme uuendamas oma praegust arengukava, et see vastaks paremini lähima 10 aasta ootustele ja arenguvajadustele. Seepärast palume teil võtta natuke aega ja vastata mõnele küsimusele.