Luunja vallas pakuvad ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenust

AS Emajõe Veevärk – Luunja alevik, Kakumetsa küla, Pilka küla ja Kavastu küla

AS Tartu Veevärk – Lohkva küla, Veibri küla ja Rõõmu küla

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon (edaspidi ÜVK) kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel.

Luunja Vallavolikogu 30.11.2023 määrusega nr 1-2/9 "Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2023-2035" on kinnitatud: