Jäätmete vastuvõtt Tartu linnas asuvates jäätmejaamades

Koostööleppe alusel saavad Luunja valla elanikud viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Jaama 72C ja Selli tn 19 asuvatesse jäätmejaamadesse. 

SELLI TN 19

Juurdepääsuskeem

1. oktoober - 31. märts: E-R 10-18, L-P 10-16

1. aprill - 30. september: E-R 10-19, L 10-18, P 10-16

suletud riigipühadel, välja arvatud nelipüha

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 524 1544 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

 

JAAMA 72C

E–R 10–18  
L–P 10–16, suletud riigipühadel, välja arvatud nelipüha
Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)


Alates jaanuarist 2023.a saavad Tartu linna ning Nõo, Tartu, Luunja, Kastre ja Kambja valla sissekirjutusega elanikud ID-kaardi esitamisel Tartu linna jäätmejaamades oma jäätmed osaliselt tasuta üle anda. Teiste kohalike omavalitsuste elanikud saavad Tartu linna jäätmejaamades oma jäätmed üle anda tasu eest. Vaata vastu võetavate jäätmete nimekirja ja hindu hinnakirjast

Tartu linna ning Nõo, Tartu, Luunja, Kastre ja Kambja valla sissekirjutusega elanikud võivad volitada teisi isikuid oma jäätmeid jäätmejaama viima. Volikirja vorm on kättesaadav siin.  

Jäätmejaama toodavad jäätmed peavad olema juba autole paigutatud sorteeritult nii, et mahalaadimine kohapeal kulgeks tõrgeteta.

Jäätmejaama korduskasutusruumi saab üle anda korduskasutatavaid majapidamisesemeid (mööbel, elektri- ja gaasipliidid, pesu- ja nõudepesumasinad jms) ning elanikud saavad neid sealt endale tasuta kasutuseks võtta.

Jäätmejaamade juures võib külastatavuse tippaegadel olla järjekord.

Vastu võetavate jäätmete, s.h ohtlike jäätmete piirkogused:
Biolagunevaid aiajäätmeid (s.h oksad kuni 2 meetrit) võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt 300 kg (sõiduauto üks haagisetäis). Suurema koguse puhul tuleb need jäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).
Rõivaid ja tekstiile võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt 300 liitrit kuus.
Vanarehve võetakse ühelt toojalt tasuta vastu 8 tükki aastas. Eraisikud, kes soovivad üle anda suuremaid koguseid või veoki-ja erirehve peavad selleks taotlema Rehviringluse saatekirja. Täpsema informatsiooni leiate siit.

Ohtlikke jäätmeid võetakse ühelt toojalt tasuta vastu:

 • õlid 20 kg;

 • õlifiltrid 10 tk;

 • päevavalguslambid 10 tk;

 • elavhõbedajäätmed 100 g;

 • aegunud ravimid 2 kg;

 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;

 • olmekemikaalid 5 kg;

 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);

 • lahustid 10 kg;

 • saastunud pakendid 10 kg;

 • saastunud pühkematerjal 5 kg;

 • pestitsiidid 10 kg;

 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;

 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega: Aija.Kosk@tartu.ee või tel 736 1204 ja 736 1248.

 

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi

Tartu linna jäätmejaamades vastu võetud taaskasutatav materjal suunatakse ümbertöötlemisele. Täpsem info on leitav siit.