Eelnevate aastate eelarved, nende dokumendid ja strateegiad on kättesaadavad Luunja valla veebiarhiivist.

Majandusaasta aruanded

 

  Varasemate aastate majandusaastaaruanded ja vandeaudiitori aruanded on kättesaadavad Luunja valla veebiarhiivist.