Valla stipendiumi taotlemine

Valla stipendiumi eesmärk on toetada edukaid õppureid, kes aitavad kaasa Luunja valla elu edendamisele, korraldavad vabatahtlikuna noorsootööd, vaba aja sisustamise projekte ja üritusi.

Stipendiumi võivad taotleda:

  • üliõpilased, kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel, kellel ei ole võlgnevusi ning kes on õppinud kõrgkoolis vähemalt ühe semestri;
  • kutsekoolide õpilased, kes õpivad keskkooli baasil, kellel pole mitterahuldavaid hindeid ning kes on õppinud kutseõppeasutuses vähemalt ühe poolaasta.

Oluliseks kriteeriumiks stipendiaadi valimisel on tema aktiivsus, valmidus edendada Luunja valla noorte tegevusi ning mitmekesistada noorte vaba aja sisustamise võimalusi.

 

Toetust on võimalik taotleda:

Taotlusvoor ei ole avatud.