Sihtasutused

 • Luunja Varahalduse SA

Juhatuse liige: Harri Lepp
Nõukogu esimees: Kaspar Killak
Nõukogu liikmed: Vello Küng, Aare Songe, Tõnu Muru

Sihtasutus tegeb valla heakorrastusega, teede hooldusega, kabina karjääri haldusega, õpilasliinide korraldamisega, tänavavalgustusega ning munitsipaalhoonete haldamisega, vaata täpsemalt SA kodulehelt

 • SA Luunja Jõesadam

Juhatuse liikmed: Indrek Kärner, Kaspar Killak
Nõukogu esimees: Kaupo Kiiver
Nõukogu liikmed: Heino Saar, Einar Viira, Heiki Tooming

Sihtasutus tegeleb Luunja Jõesadama teenuste pakkumisega, Emajõe-Suursoo puhkemaja ja Kavastu parveteenuse haldamisega.

Valla osalusega ettevõtted

Vallas tegutsevad MTÜ-d

 1. Hobunduskoolitus MTÜ - sven@horsemarket.ee
 2. Kavastu Maanaiste Selts MTÜ - tiina.kattus@mail.ee 
 3. Lohkva Külaselts MTÜ – lohkva.kulaselts@gmail.com
 4. Luunja Aidarahvas MTÜ -  isaar@hotmail.com
 5. Luunja Maanaiste Selts - luunjamns@hot.ee
 6. Luunja Rahvatantsuselts Trambali - luunja.trambali@gmail.com; FB https://www.facebook.com/TantsuryhmTrambali/
 7. Luunja Vabatahtlik Jõepääste MTÜ -  sten@horsemarket.ee
 8. Maadlusklubi Jaan MTÜ - rein.riitsaar@hotmail.com 
 9. Münnich MTÜ -  sven@horsemarket.ee
 10. Sava küla Selts MTÜ - savakula@hot.ee
 11. Sirgu küla Selts MTÜ - lillerei@gmail.com, palbo.vernik@gmail.com
 12. Sporditeenindus MTÜ - spordi.teenindus@mail.ee
 13. Tartumaa Ratsaspordiklubi MTÜ - urmasraag@hot.ee
 14. Luunja Jahiselts - ptosmin@gmail.com
 15. MTÜ Luunja Sulgpalliklubi - kpiima.hulgi@mail.ee
 16. MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts - lohkvaloovustuba@gmail.com
 17. MTÜ Spordi ja vabaaja selts Viplala - viplala07@hot.ee
 Lugupeetud ettevõtja, valla külaseltsi või MTÜ liige, kui Sa ei leidnud enda kohta infot või märkasid ebatäpsusi, palun saada oma teave ja/või täpsustus e-postiga ketlin@luunja.ee, et saaksime Teie tegemisi kajastada siin Teile sobival moel.