Uuringud ja analüüsid

vaikeasulate_uuring_2019
1977MT1 Peipsi uuring lõpparuanne 1977MT1 Peipsi uuring Lisa 4. Lühiaruanne 1977MT1 Peipsi uuring Lisa 2. Vesikonna ajalugu. A.Adamson 1977MT1 Peipsi uuring Lisa 1. Tartu...

PEIPSI, PIHKVA JA LÄMMIJÄRVE, EMAJÕE NING SEOTUD JÕGEDE KALDA- JA VEEALADE KASUTAMISE UURING

1977MT1 Peipsi uuring lõpparuanne 1977MT1 Peipsi uuring Lisa 4. Lühiaruanne 1977MT1 Peipsi uuring Lisa 2. Vesikonna ajalugu. A.Adamson 1977MT1 Peipsi uuring Lisa 1. Tartu...