Luunja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi toitlustusteenuse pakkumiseks Kavastu külas toitlustaja leidmiseks endistesse Kavastu lasteaia ruumidesse.

Konkurss toitlustusteenuse pakkumiseks Kavastu külas

Luunja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi toitlustusteenuse pakkumiseks Kavastu külas toitlustaja leidmiseks endistesse Kavastu lasteaia ruumidesse.

Lehe digiversiooni loe SIIT

Loe värsket valla infolehte

Lehe digiversiooni loe SIIT

Kandideerimisavaldusi ootame hiljemalt 26. detsembriks 2022 kas CV-keskuse portaali või e-posti aadressile vald@luunja.ee.

Luunja Vallavalitsus otsib sotsiaalosakonna juhataja-sotsiaalnõunikku

Kandideerimisavaldusi ootame hiljemalt 26. detsembriks 2022 kas CV-keskuse portaali või e-posti aadressile vald@luunja.ee.

  Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi (või oled töötanud viimase 6 kuu jooksul kuni 30 päeva), siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL „Teadlikult tööellu". Koolitusel ja tööklubis (100 tundi + 30 tundi) saad teada enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Vaata täpsemalt SIIT .      

2. veebruaril 2023 alustab tasuta koolitusgrupp „Teadlikult tööellu“

  Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi (või oled töötanud viimase 6 kuu jooksul kuni 30 päeva), siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL „Teadlikult...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala jagamiseks kuni kaheks üksikelamu maa krundiks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus 11 212 m². Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus...

Luunja Vallavolikogu on algatanud Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala jagamiseks kuni kaheks üksikelamu maa krundiks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus 11...

Planeeringuala suurus on kokku ligikaudu 1 ha. Planeeringualale kavandatakse kaks kaksikelamu maa krunti, üks üksikelamu maa krunt ja üks üldkasutatava maa krunt, kuhu kavandatakse piirkonda teenindav avalik puhkeala. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 26.12.2022...

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on kokku ligikaudu 1 ha. Planeeringualale kavandatakse kaks kaksikelamu maa krunti, üks üksikelamu maa krunt ja üks üldkasutatava maa krunt, kuhu kavandatakse piirkonda...

Kutsume Sind sõna sekka ütlema Loov Vald – kogukonnakiirendi Luunja programmi uuel kaheaastasel teekonnal.

Anna oma panus Luunja valla kogukondade arengusse ja vasta kahele küsimusele!

Kutsume Sind sõna sekka ütlema Loov Vald – kogukonnakiirendi Luunja programmi uuel kaheaastasel teekonnal.

Konkurentsiamet kinnitas 24. novembril 2022 Tartu kaugkütte piirkonna uueks soojuse piirhinnaks 85,80 EUR/MWh.

Tartu kaugkütte piirkonnas tõuseb 1. jaanuarist 2023 soojuse hind

Konkurentsiamet kinnitas 24. novembril 2022 Tartu kaugkütte piirkonna uueks soojuse piirhinnaks 85,80 EUR/MWh.

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri e-postile vald@luunja.ee hiljemalt 27. detsembriks 2022.

Luunja Vallavalitsus otsib GIS-spetsialisti

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri e-postile vald@luunja.ee hiljemalt 27. detsembriks 2022.

Neljapäeval, 1. detsembril kell 8-17 tehakse Luunja Lasteaed Midrimaa esisel Uue tn lõigul kaablitöid ja joonisel märgitud lõik on liiklusele suletud.  

Uue tn lõik on 1. detsembril liiklusele suletud

Neljapäeval, 1. detsembril kell 8-17 tehakse Luunja Lasteaed Midrimaa esisel Uue tn lõigul kaablitöid ja joonisel märgitud lõik on liiklusele suletud.  

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu novembrikuu istung toimub 30.11.2022 algusega kell 13

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Seoses Luunja lasteaia ehitustöödega on planeeritud reedeks, 25. novembriks soojakatkestus, mis puudutab Puiestee 3, Puiestee 28, Uus 2, Uus 3 ja Uus 5 tarbimiskohti.

Reedel, 25. novembril kell 9–16 on Puiestee ja Uue tänava majades soojakatkestus

Seoses Luunja lasteaia ehitustöödega on planeeritud reedeks, 25. novembriks soojakatkestus, mis puudutab Puiestee 3, Puiestee 28, Uus 2, Uus 3 ja Uus 5 tarbimiskohti.

Lehe digiversiooni loe siin.

Loe värsket valla infolehte

Lehe digiversiooni loe siin.

Luunja Vallavalitsus on otsustanud lõpetada Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse keldrikorruse ruumides tegutsenud toitlustuskoha „Kapteni Kelder“ tegevuse alates 11.11.2022.

Kapteni Kelder lõpetab tegevuse

Luunja Vallavalitsus on otsustanud lõpetada Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse keldrikorruse ruumides tegutsenud toitlustuskoha „Kapteni Kelder“ tegevuse alates 11.11.2022.

2023. aasta kaasavasse eelarvesse laekus kaks ettepanekut.

Luunja valla kaasava eelarvega rajatakse Kabina küla tervise- ja matkarada

2023. aasta kaasavasse eelarvesse laekus kaks ettepanekut.

Palume teie abi Luunja kellatorni näituse loomisel.

Head Luunja elanikud, sõbrad ja ajaloohuvilised!

Palume teie abi Luunja kellatorni näituse loomisel.

Noortegarantii tugisüsteemiga liitus tänavu sügisel esmakordselt 73 kohalikku omavalitsust, kelle nimekirjadest tuli välja enam kui 12 000 mitteõppivat ja -töötavat noort. Võrreldes varasemaga on tõusnud gümnaasiumiharidusega noorte osakaal.

Noortegarantii tugisüsteemiga liitus esmakordselt 73 kohalikku omavalitsust

Noortegarantii tugisüsteemiga liitus tänavu sügisel esmakordselt 73 kohalikku omavalitsust, kelle nimekirjadest tuli välja enam kui 12 000 mitteõppivat ja -töötavat noort. Võrreldes varasemaga on tõusnud gümnaasiumiharidusega noorte osakaal.

Pilka küla joogivees on tuvastatud colilaadseid baktereid. Vett ei soovitata ilma keetmata juua. Kohalik vee-ettevõtja Emajõe Veevärk AS tegeleb probleemi lahendamise ja reostuse likvideerimisega ning on teavitanud ka kõiki oma kliente, keda see probleem puudutab.

Oluline teavitus!

Pilka küla joogivees on tuvastatud colilaadseid baktereid. Vett ei soovitata ilma keetmata juua. Kohalik vee-ettevõtja Emajõe Veevärk AS tegeleb probleemi lahendamise ja reostuse...

Sinu töö eesmärgiks on vastutada dokumendihalduse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamise eest Luunja vallas.

Luunja Vallavalitsus otsib teabehaldusspetsialisti

Sinu töö eesmärgiks on vastutada dokumendihalduse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamise eest Luunja vallas.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Planeeringualale moodustatakse üks elamumaa krunt suurusega 11 649 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks ehitusaluse pindalaga kokku kuni 450 m², kõrgusega kuni 9 m. Riigitee äärde on kavandatud kergliiklusmaa sihtotstarbega krunt perspektiivse kergliiklustee rajamise võimaldamiseks.  Planeering on...

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Planeeringualale moodustatakse üks elamumaa krunt suurusega 11 649 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks...