Luunja vallavolikogu on kehtestanud Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu

Sikupõllu maaüksusele planeeritakse üks pereelamu maa krunt suurusega 8000 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Suuremas osas säilib kinnistu põllumaa. Detailplaneering teeb üldplaneeringu muutmise ettepaneku arvates planeeritava elamukrundi maa-ala välja väärtusliku põllumaa koosseisust. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-16.30) ning Luunja valla veebilehel planeeringu teadete all https://luunja.ee/teated.

 

Kehtestatud detailplaneering