Luunja Vallavolikogu juunikuu istung toimub 27. juunil kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu juunikuu istung toimub 27. juunil kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis

Luunja Vallavolikogu juunikuu istung toimub 27. juunil kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Sadamaalale parkimine keelatud 21.06-23.06

Parkimise keeld Luunja sadamaalal

Sadamaalale parkimine keelatud 21.06-23.06

Transpordiamet võtab valdajatelt taotlusi vastu kuni 14.07.2024

Tasuta saab ära anda seisma jäänud romud

Transpordiamet võtab valdajatelt taotlusi vastu kuni 14.07.2024

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Loe värsket valla infolehte

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 1. juulini 2024 e-posti aadressile vald@luunja.ee.

Kohanime määramise eelteade

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 1. juulini 2024 e-posti aadressile vald@luunja.ee.

Sellega seoses on Parve tee lõigus Parve tee 8 kuni Parve tee 17 suletud.

18.06.2024 teostab Wesico Project OÜ Kavastus Parve teel asfalteerimistöid

Sellega seoses on Parve tee lõigus Parve tee 8 kuni Parve tee 17 suletud.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 26. juunini 2024 e-posti aadressile vald@luunja.ee.

Kohanime määramise eelteade

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 26. juunini 2024 e-posti aadressile vald@luunja.ee.

Vallavalitsus palub kinnistute omanikel täita kehtivaid heakorra nõudeid ning hooldada kinnistuid õigeaegselt.

Meeldetuletus kinnistute omanikele

Vallavalitsus palub kinnistute omanikel täita kehtivaid heakorra nõudeid ning hooldada kinnistuid õigeaegselt.

Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletut tuge uue elukorralduse loomisel, aitab lahendada erimeelsused kohtuväliselt ning jääda toetavateks lapsevanemateks ka pärast lahkuminekut.

Perelepitus aitab lahku minevatel lapsevanematel jõuda üksmeelele ning sõlmida lapse huvidest lähtuvad kokkulepped

Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletut tuge uue elukorralduse loomisel, aitab lahendada erimeelsused kohtuväliselt ning jääda toetavateks lapsevanemateks ka pärast lahkuminekut.

Ära saab anda maksimaalselt 5 m3 suurjäätmeid jäätmevaldaja kohta hinnaga 0,37 € 1m3 eest. Äraveo saamiseks tuleb teavitada AS Ragn-Sellsi, kas e-posti või telefoni teel, öeldes info, mida ja millises koguses soovite ära anda.

Luunja valla elanikel on võimalik oma koduväravast ära anda suurjäätmeid

Ära saab anda maksimaalselt 5 m3 suurjäätmeid jäätmevaldaja kohta hinnaga 0,37 € 1m3 eest. Äraveo saamiseks tuleb teavitada AS Ragn-Sellsi, kas e-posti või telefoni teel, öeldes info, mida ja millises koguses soovite ära anda.

Pildigalerii on leitav SIIT

K. E. Söödi lasteluulepreemia üleandmine

Pildigalerii on leitav SIIT

Saabumas on kauaoodatud puhkused, kuid suvi võib kaasa tuua ka mitmesugused terviseohud. Mis olukorras ja milliste tervisemuredega saab abi perearsti nõuandetelefonilt?

Suvitades saab tervisenõu perearsti nõuandetelefonilt 1220

Saabumas on kauaoodatud puhkused, kuid suvi võib kaasa tuua ka mitmesugused terviseohud. Mis olukorras ja milliste tervisemuredega saab abi perearsti nõuandetelefonilt?

Vanemad, kes ei saanud peol osaleda, saavad laste lusikad kätte vallamajst E-N kell 8-16.30.

30. mail toimus Lusikapidu

Vanemad, kes ei saanud peol osaleda, saavad laste lusikad kätte vallamajst E-N kell 8-16.30.

Oksjonil on 4 erinevat objekti. Oksjonid lõppevad 01.07.2024 kell 14.00

Vallavara enampakkumise kuulutused

Oksjonil on 4 erinevat objekti. Oksjonid lõppevad 01.07.2024 kell 14.00

Luunja vallamaja on alates 3. juunist kuni 30. augustini 2024 reedeti suletud ja tööpäev toimub kaugtöö vormis.

Luunja vallamaja töökorraldus suveperioodil

Luunja vallamaja on alates 3. juunist kuni 30. augustini 2024 reedeti suletud ja tööpäev toimub kaugtöö vormis.

Luunja vallas asub valimisjaoskond vallamaja I korruse saalis aadressil Puiestee 14, Luunja alevik. Sissepääs on roosiaia poolsest külguksest. Kodus hääletamiseks saab taotluse esitada telefonil 5888 7304.

Euroopa Parlamendi valimised 2024

Luunja vallas asub valimisjaoskond vallamaja I korruse saalis aadressil Puiestee 14, Luunja alevik. Sissepääs on roosiaia poolsest külguksest. Kodus hääletamiseks saab taotluse esitada telefonil 5888 7304.

Luunja Vallavolikogu maikuu teine istung toimub 30. mail kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas.

Luunja Vallavolikogu maikuu teine istung toimub 30. mai kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis

Luunja Vallavolikogu maikuu teine istung toimub 30. mail kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas.

Avalik väljapanek kestab 23. maist kuni 6. juunini 2024
Avalik väljapanek kestab 23. maist kuni 6. juunini 2024.
Alates 01. jaanuarist 2024 on kohustuslik biojäätmete liigiti kogumine tekkekohalt. Tekkekohalt biojäätmete äraveoga peavad liituma kõik need elanikud, ettevõtted ja asutused, kes tekkekohas biojäätmeid ei komposti.

Meeldetuletus Luunja valla elanikele

Alates 01. jaanuarist 2024 on kohustuslik biojäätmete liigiti kogumine tekkekohalt. Tekkekohalt biojäätmete äraveoga peavad liituma kõik need elanikud, ettevõtted ja asutused, kes tekkekohas biojäätmeid ei komposti.