Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuga suurendatakse 2005. a kehtestatud Kulli kinnistu detailplaneeringuga kavandatud krundi hoonetusala, et võimaldada vabamalt valida hoonestuse paiknemist ja kuju ning antakse ehitusõigus elamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 320 m², elamu kõrgus on lubatud  kuni 8 m ja abihoone kõrgus kuni 5 m.  Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneering