Luunja vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringualale kavandatakse auto müügi- ja teeninduskeskuse rajamist. Selleks on ette nähtud 8375 m² suurune kontori- ja büroohoone ning kaubandus- ja teenindushoone maa krunt, millele antakse ehitusõigus kuni 3 hoone rajamiseks. Detailplaneering teeb Luunja valla üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe muutmise ettepaneku elamumaast ärimaaks. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-16.30) ning Luunja valla veebilehel.

 

Volikogu otsus