Erandkorras makstav toetus (ühekordne toetus)

Erandkorras makstav toetus on kulupõhine. Toetuse saamiseks esitab taotleja vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse koos kuludokumendi, sissetulekut ja eluasemekulusid tõendavate dokumentidega. Avalduse võib esitada isik ise või tema eestkostja. (vaata ka Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord).

 

Toetust on võimalik taotleda:

  • Luunja valla SPOKU keskkonnas
  • paberkandjal avaldusi saab esitada Luunja Vallavalitsuses kohapeal aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.30-16.30.