Erandkorras makstav toetus (ühekordne toetus)

Erandkorras makstav toetus on kulupõhine. Toetuse saamiseks esitab taotleja vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse koos kuludokumendi, sissetulekut ja eluasemekulusid tõendavate dokumentidega vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni poolt tehtud ettepanekud on vallavalistusele soovituslikud toetuse maksmisel. Avalduse võib esitada isik ise, tema eestkostja või valla ametnik isiku kirjalikul nõusolekul (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

Toetust on võimalik taotleda:

  • digitaalselt täites avalduse allpool. Avalduse esitamiseks on vajalik sisselogimine. E-vormid on eeltäidetud rahvastikuregistrist tulenevate isikuandmetega, mis kuvatakse vormi peale ID-kaardi või mobiil-ID kaudu lehele sisselogimist. ID-kaardiga sisselogimiseks on vajalik PIN1 ning taotluse/avalduse allkirjastamiseks PIN2. Arvutisse peab olema allalaetud ja installeeritud ID-tarkvara. Mobiil-ID puhul peab telefonis olema vastav SIM-kaart ning samuti teadma PIN1 ja PIN2 paroole. Avaldus on korrektselt esitatud, kui peale digiallkirjastamist näete kinnitusteadet: ''Sinu päringu töötlemine oli edukas. Vormi saaja nimi: Luunja vallavalitsus'' 
  • paberkandjal (laen alla blanketi täitmiseks). Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.
Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!