Tugipesa

2019. aasta kevadel kogunesid Luunja valla haridusasutustes tugiteenuseid pakkuvad õpetajad, et koondada jõud ning luua ühine tugiteenuste keskus. Uus keskus aitaks koordineerida vallas pakutavaid hariduslikke tugiteenuseid, korraldaks koolitusi jms. Keskuse nimeks sai Tugipesa. Tugipesa põhikiri on koostamisel. 

 

Mis on hariduslik erivajadus?

Innove HEV-koduleht sisaldab infot hariduslike erivajadustega õpilaste õppe, õppevara, projektide, ürituste, täiendusõppekursuste jm teemakohase kirjanduse kohta.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

Kui lapse kodune keel erineb kooli õppekeelest

Eesti keele e-kursus algajatele (0-A2) Keeleklikk inglise keele baasil ja Keeleklikk vene keele baasil