Teostatud hanked alates 2020. a

Pakkumiskutse uue Kantsi silla ehitamiseks

SA Luunja Jõesadam kutsub esitama pakkumusi Kantsi silla puitosade väljavahetamisele, ehk uue silla valmistamisele, viimistlusele ja paigaldusele vastavalt projektile.

Pakkumused palume esitada vastavalt projektile ning koos käibemaksuga.

Pakkumus tuleb esitada elektroonselt e-postile sadam@luunja.ee hiljemalt 15. augustiks 2020, kell 11:00. Lepingu täitmise tähtpäev: alates lepingu sõlmimisest 1 kuu.

Lisainfo: SA Luunja Jõesadam, Tarvo Laas,  tel +372 516 6213, e-post sadam@luunja.ee

Lisad:
1. Projekti joonised
2. Pildid olemasolevast sillast:


 Luunja valla varasemate hanketeadete nägemiseks palume külastada Luunja valla veebiarhiivi.