Teostatud hanked alates 2020. a

Hinnapäring Luunja vallas Veibri külas Andrese maaüksuse detailplaneeringu liiklusuuringu koostamiseks.

Hinnapäring

 

Ootame hinnapakkumust Luunja vallas Veibri külas Andrese maaüksuse detailplaneeringu liiklusuuringu koostamiseks.

 

Nõutavad tööd:

1.           Täpsustada koostöös Valla ja Planeeringust huvitatud isikuga, vajadusel kaasatakse ka Tartu linn, uuringuala ulatus lähtudes töö eesmärgist.

2.            Täiendada koostöös Valla ja Planeeringust huvitatud isikuga uuringu lähteülesannet.

3.            Uuringu koostamine vastavalt kinnitatud lähteülesandele.

4.            Osalemine kuni kahel töökoosolekul ja vajadusel ühel avalikul koosolekul, kus tutvustatakse uuringu tulemusi.

 

Hinnapakkumus esitada kirjalikult vabas vormis koos eeldatava tööde teostamise ajakavaga hiljemalt 01.06.k.a. aadressil evelin@luunja.ee.

Lisa: Veibri külas Andrese maaüksuse detailplaneeringu liiklusuuringu lähteülesande projekt


 Luunja valla varasemate hanketeadete nägemiseks palume külastada Luunja valla veebiarhiivi.