Teostatud hanked alates 2020. a

Hinnapakkumuste küsimine Luunja valla staadioni põhiprojekti koostamiseks

Luunja valla staadioni põhiprojekti koostamise aluseks on:

  1. Luunja valla staadioni projekteerimise lähteülesanne (Lisa 1);
  2. OÜ Klotoid koostatud Luunja staadioni eskiis (Lisa 2).

Nõuded pakkujale

  • Pakkuja ning tema alltöövõtja peavad omama asjakohaseid kehtivaid Eesti seadustega nõutud litsentse, tegevuslubasid ja registreeringuid. Pakkuja peab majandustegevuse registris omama kehtivat registreeringut projekteerimise vastava osa tegevusalal.
  • Pakkuja või ühispakkujate kolme eelneva majandusaasta projekteerimistööde keskmine aastane netokäive peab olema vähemalt 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot.
  • Pakkuja peab viie eelneva aasta jooksul olema projekteerinud vähemalt ühe kergejõustikustaadioni, millel on neli jooksurada ringil.

Täpsustavat infot saab Luunja Vallavalitsuse ehitusnõunikult Tamur Tensing, tel 5026497, e-post tamur@luunja.ee.

Hinnapakkumus tuleb esitada kirjalikult vabas vormis koos eeldatava tööde teostamise ajakavaga Luunja vallavalitsuse e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee hiljemalt 19.11.2020 k.a.

 

Lisad:

1. Luunja valla staadioni projekteerimise lähteülesanne;
2. OÜ Klotoid koostatud Luunja staadioni eskiis;
3. projekteerimistööde lepingu eelvaade.

 


 Luunja valla varasemate hanketeadete nägemiseks palume külastada Luunja valla veebiarhiivi.