Teehooldus

Luunja vallale kuuluvaid teid ja tänavaid hooldab Luunja Varahalduse Sihtasutus.

Tel: 5688 0441 

E-post: varahaldus@luunja.ee

 

Riigiteede hooldust korraldab Maanteeamet.

Maanteeinfo (24/7):  lühinumber mobiililt 1510, lauatelefon +372 614 0500

E-post: maantee@mnt.ee 

Millal helistada numbrile 1510?

Riigiteede hooldust teostab Luunja vallas Sakala Teed OÜ (alltöövõtja Eesti Teed AS).

Tel: 5307 9686

E-post: tartuvalve@eestiteed.eu

Koduleht: www.eestiteed.eu

 

Eeskirjad ja korrad: