Planeeringute teated

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta