Ehitisregistrist allalaetavate vormide loetelu

 1. Ehitusteatis
 2. Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
 3. Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 4. Ehitusloa taotlus
 5. Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
 6. Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 7. Ehitamise alustamise teatis
 8. Kasutusteatis
 9. Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
 10. Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 11. Kasutusloa taotlus
 12. Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
 13. Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 14. Ehitise täieliku lammutamise teatis
 15. Andmete esitamise teatis
 16. Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
 17. Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 18. Projekteerimistingimused
 19. Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
 20. Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel