Luunja valla statistikaandmed

Luunja valla statistikaandmed on kättesaadavad siit

 Varasemate aastate valla rahvastikustatistika andmed leiate meie veebiarhiivist.