Sotsiaalteenused

Valla poolt osutatavad sotsiaalteenused

 • sotsiaalnõustamine
 • nõustamine pereküsimustes (eestkoste jne)
 • koduteenused (sotsiaalhooldustöötaja poolt osutatavad koduteenused)
 • tugiisiku teenus
 • hooldaja vormistamine
 • eluasemeteenus
 • vältimatu sotsiaalabi
 • sotsiaaltransporditeenus

Sisseostetavad sotsiaalteenused

 • ööpäevaringne hooldamine hoolekandeasutuses (kui puuduvad ülalpidamiskohustusega lähedased ja endal puudub vara hoolduskoha eest tasumiseks)
 • igapäevaelu toetamise teenus (SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses, MTÜ Iseseisev Elu)
 • võlanõustamine
 • psühholoogiline nõustamine (MTÜ Tartu Laste Tugikeskus)
 • viipekeele tõlketeenus
 • transporditeenus (Tartaline OÜ)
 • lapsehoiuteenus puuetega lastele
 • turvakoduteenus
 • muud toetavad teenused