Sotsiaalosakond

 Maarika Kits
 osakonnajuhataja - sotsiaalnõunik

 Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö

 Valdkonnad: sotsiaalhoolekanne, eestkoste küsimused, koduteenuse ja sotsiaaltransportteenuse korraldamine

 E-post: maarika.kits@luunja.ee
 Telefon: 741 7101

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.
 

 Ruth Teino
  lastekaitsespetsialist 

 Haridus: kõrgharidus, sotsiaalpedagoogika, sotsiaaltöötaja tase 7 kvalifikatsioon

 Valdkonnad: lastekaitse, asendushooldusteenuse tagamine, lapse õiguste ja heaolu tagamine

 E-post: ruth.teino@luunja.ee
 Telefon: 741 7260; 5331 7767

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 Ene Madissalu
   sotsiaaltööspetsialist

 Haridus: kõrgharidus, halduskorraldus

 Valdkonnadsotsiaalhoolekanne, koduteenuse ja sotsiaaltransportteenuse korraldamine

 E-postene.madissalu@luunja.ee
 Telefon: 5332 5950

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit