Sotsiaalosakond

 Kairit Pahk
  osakonnajuhataja - sotsiaalnõunik

 Haridus: kõrgem (sotsiaalpedagoogika)

 Valdkonnad: sotsiaalhoolekanne, eestkoste küsimused, koduteenuse ja sotsiaaltransportteenuse korraldamine

 E-postkairit.pahk@luunja.ee

 Telefon: 7417 101;
                5660 8847

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 

 Ruth Teino
  lastekaitsespetsialist 

 Haridus: kõrgem (sotsiaalpedagoogika)

 Valdkonnad: lastekaitse, asendushooldusteenuse tagamine, lapse õiguste ja heaolu tagamine.

 E-post: ruth.teino@luunja.ee
 Telefon: 7417 260;
                53317767

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 

 Ene Madissalu
   sotsiaaltööspetsialist

 Haridus: kõrgem (halduskorraldus)

 Valdkonnadsotsiaalhoolekanne, koduteenuse ja sotsiaaltransportteenuse korraldamine

 E-postene.madissalu@luunja.ee
 Telefon: 5332 5950

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit