26.07.21

Juhtkond

   
vallavanem 
Tõnu Muru
513 9142, 741 7100
tonu.muru@luunja.ee
üldjuhtimine ja valla esindamine

Kantselei

   
vallasekretär 
Marko Jaeger
(PUHKUSEL 05.07-30.07)
505 6646
marko.jaeger@luunja.ee
kantselei juhtimine, vallavalitsuse ja -volikogu juriidiline
nõustamine ning dokumentide õiguspädevuse tagamine 
dokumendihaldusspetsialist 
Ketlin Alaväli
(PUHKUSEL 12.07-26.07)
741 7390
ketlin.alavali@luunja.ee
dokumendihalduse korraldamine, valla kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine
registripidaja-sekretär 
Reet Käärik
741 7319
reet.kaarik@luunja.ee
perekonnaseisutoimingute teostamine ja kommunikatsiooni korraldamine

sekretär
Aime Koor
(PUHKUSEL 01.07-31.07)

aime.koor@luunja.ee

volikogu assisteerimine ja istungite tehniline teenindamine

Finantsosakond

   
finantsjuht 
Hille Luts
(PUHKUSEL 26.07-28.07)
741 7274
hille.luts@luunja.ee
eelarve ja strateegiate koostamine, majandusaasta aruandlus
raamatupidaja 
Edma Dovnar
741 7102
edma.dovnar@luunja.ee
raamatupidamine ja palgaarvestus

Majandusosakond

   
osakonnajuhataja-majandusnõunik 
Aivo Paabo
(PUHKUSEL 19.07-13.08)
741 7103; 5919 1505
aivo.paabo@luunja.ee
osakonna töö juhtimine; vallavara, tehnovõrkude ja rajatiste, teede ja tänavate, tänavavalgustuse, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, kaugkütte, munitsipaalelu- ja äriruumdega seonduvate tegevuste korraldamine
ehitusnõunik 
Heiki Tooming
741 7225; 5787 7515
heiki.tooming@luunja.ee
projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine
planeeringute nõunik 
Evelin Karjus
(PUHKUSEL 26.07-13.08)
741 7217
evelin.karjus@luunja.ee
detailplaneeringualaste tegevuste korraldamine
arendusnõunik 
Eddy Märtin
(PUHKUSEL 05.07-30.07)
5199 1901
eddy.martin@luunja.ee
arendustegevuste ja -projektide eestvedamine ja korraldamine, lisarahastuseks võimaluste leidmine, üldplaneeringu koostamise eestvedamine
maanõunik 
Teivi Leis
7417323; 5309 9088
teivi.leis@luunja.ee
maakorralduslikud toimingud
menetleja-keskkonnaspetsialist 
Küllikki Tokman
(PUHKUSEL 12.07-30.07)
741 7239; 5330 5546
kullikki.tokman@luunja.ee
jäätmemajandus, heakorra järelevalve, hulkuvad loomad, keskkonnakaitse tagamine

Sotsiaalosakond

   
osakonnajuhataja-sotsiaalnõunik 
Kairit Pahk
(PUHKUSEL 19.07-13.08)
741 7101; 5660 8847
kairit.pahk@luunja.ee
osakonna töö juhtimine; eestkoste ja sotsiaalhoolekande küsimused
lastekaitsespetsialist 
Ruth Teino
(PUHKUSEL 05.07-30.07)
741 7260; 5331 7767
ruth.teino@luunja.ee
lastekaitse, asendushooldusteenuse tagamine, lapse õiguste ja heaolu tagamine
sotsiaaltööspetsialist 
Ene Madissalu
 
5332 5950
ene.madissalu@luunja.ee
koduteenuse ja sotsiaaltransportteenuse korraldamine

Haridus- ja kultuuriosakond

   
haridusnõunik 
Kadri Sõrmus
(PUHKUSEL 19.07-08.08)
741 7234; 5885 9328
kadri.sormus@luunja.ee
hariduse, kultuuri, spordi, noorsoo- ja kogukonna valdkondade töö koordineerimine 

 

Toimetaja: REET KÄÄRIK
2.02.21
Toimetaja: KETLIN ALAVÄLI
29.06.20

Kairit Pahk
sotsiaalnõunik

Valdkonnad:fjrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrh
Haridus:rhrhrhrhrhrhrhrhrhrh

Telefon:rrhrhrh

E-post:rhrhrhrhrh

   

 

Toimetaja: KETLIN ALAVÄLI