30.05.22

Info! 
Luunja Ruupor läheb suvepuhkusele ning naaseb jälle sügisel. Seni olge kursis valla tegemiste ja toimetamistega meie kodulehel luunja.ee ja valla sotsiaalmeedias https://www.facebook.com/Luunja. Kultuurisündmustel hoidke ikka silm peal meie kultuurikalendris.

« Tagasi

Nädala infokiri Luunja Ruupor 30. mai - 5. juuni

Ukraina heaks

 • Info Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmise ja Ukraina abistamisvõimaluste kohta on leitav kriis.ee lehelt.

Valitsemine

 • 31. mail üldplaneeringu töökoosolek (teemaks maakasutustingimused)
 • 31. mail Tartumaa Omavalitsuste Liidu seminar Elvas
 • 1. juuniil pindamistööde objektide ülevaatus
 • 1. juunil Luunja vallavalitsuse istung
 • 2. juunil kohtumine Ühistranspordikeskusega sotsiaaltranspordi teenuse teemal
 • 2. Luunja valla kriisikomisjoni koosolek
 • 3. juuni Luunja roosiaia projekti koosolek

Haridus

 • 30. maist algab põhikooli lõpueksamite periood
 • 1. juunil Luunja lasteaia Midrimaa Kavastu rühma kooliminevate laste lõpetamine
 • 2. juunil Noorsootöö nutikate mudelite tutvustamine

Planeeringud

 • Luunja vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
 • Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 28.06.2022.
 • Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu.
  Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.05–21.06.2022.
  Vaata lisaks: https://luunja.ee/teated

Energiahinna hüvitamine

 • Energiahinna hüvitamiseks tuleb täidetud avaldus allkirjastada ning esitada Luunja Vallavalitsusele koos energiakulu arvetega kas elektrooniliselt või tavaposti teel. https://luunja.ee/energiahinna-huvitamine.

Raamatukogud

 • Luunja raamatukogu kuulutas välja konkursi „Luunjalaste mänguasjad". Palun saada/too oma lugu Luunja raamatukogusse hiljemalt 1. juuliks 2022.
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=121882497058690&set=a.118387057408234
 • Igal kolmapäeval kell 11.00 Luunja raamatukogus Eatute kogemusklubi 50+. Igal nädalal uus teema ja teemakohane raamatunäitus.
  https://www.facebook.com/LuunjaRaamatukogu
 • Lohkva raamatukogus kolmapäeviti kell 17 Dronootika Erahuvikooli huviringid 4-12-aastastele lastele.
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=5091846247537104&set=gm.1058788541401422
 • Iga kuu viimasel reedel käib Lohkva raamatukogus koos EaTuTe  klubi Lonni.
  https://www.facebook.com/lohkva.raamatukogu

Kultuur ja vaba aeg

 • 30. mail Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses vaatavad filmi „Tagurpidi torn" Luunja keskkooli õpilased koos filmi autoritega
 • 1. juuni Lastekaitse päev ja valla 2022. esimese poolaasta beebide lusikapidu
 • Vallamajas avatud Eugen Hindikaineni näitus „Värviline teraapia".

Kultuurisündmuste, huviringide ja treeningute kohta saab täpsemalt uurida kultuuri- ja vabaajakeskuse Facebookist ja kodulehelt.

 • https://www.facebook.com/luunja.kultuurimaja
  https://luunjakultuur.ee/
   

Info!
Luunja Ruupor läheb suvepuhkusele ning naaseb jälle sügisel. Seni olge kursis valla tegemiste ja toimetamistega meie kodulehel www.luunja.ee  ja valla sotsiaalmeedias https://www.facebook.com/Luunja. Kultuurisündmustel hoidke ikka silm peal meie kultuurikalendris.


Luunja valla nädala infokiri

Luunja valla mõttetalgutel (23.11.19) käidi välja idee koondada oluline info vallas toimuvast iga nädala alguses ilmuvasse infokirja. Kogukonna idee algatusel on Luunja Vallavalitsus välja töötanud formaadi ning alustanud nädalalehe väljaandmisega. 

Rohket kasutamist ja üritustel osalemist!